ด่วน!!! การตอบรับการพิจารณาผลงานวิจัย

ประกาศจดหมายการตอบรับการพิจารณาผลงานวิจัย ที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 : ASTC 2018